Till innehåll på sidan

Kvalitetsråd för forskarutbildning

CBH-skolans kvalitetsråd för forskarutbildning.

Medlemmar Funktion

Forskarutbildningsansvarig (FA) CBH, och Vice FA för doktorsprogrammet Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi

Vice FA och PA för doktorsprogrammet Kemivetenskap
Vice FA och PA för doktorsprogrammen Teknik och hälsa och Medicinsk Teknologi

Programansvarig (PA) för doktorsprogrammen Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi

Utbildningsadministrativt ansvarig CBH (UA)

Handläggare med ansvar för kurshantering

Handläggare för doktorsprogrammen Teknik och hälsa samt Medicinsk Teknologi

Handläggare för doktorsprogrammen Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi

Handläggare för doktorsprogrammet Kemivetenskap

Studentrepresentant för Doktorandrådet

Lärarrepresentant, Campus Valhallavägen
Lärarrepresentant, Campus AlbaNova/BIO
Lärarrepresentant, Campus Flemingsberg
Lärarrepresentant, Campus SciLifeLab