Kvalitetsråd för forskarutbildning

Medlemmar  
Forskarutbildningsansvarig (FA)
1:a Vice FA
Vice FA, PA för doktorsprogrammen Teknik och hälsa och Medicinsk Teknologi
PA för doktorsprogrammet Kemivetenskap
PA för doktorsprogrammen Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi
Lärarrepresentant, Campus Valhallavägen
Lärarrepresentant, Campus AlbaNova/BIO
Lärarrepresentant, Campus AlbaNova/TCB
Lärarrepresentant, Campus Flemingsberg
Lärarrepresentant, Campus SciLifeLab
Doktorandrådet CBH
Doktorandrådet CBH
Utbildningsadministrationsansvarig (UA)
Forskarutbildningshandläggare, adjungerad
Forskarutbildningshandläggare, adjungerad
Forskarutbildningshandläggare, adjungerad
Forskarutbildningsadministratör, adjungerad
Forskarutbildningsadministratör, adjungerad