Ledningsgrupp

CBH-skolans ledningsgrupp.

Kontakt Funktion
Skolchef
Första vice skolchef
Vice skolchef
Prefekt, Proteinvetenskap
Prefekt, Teoretisk kemi och biologi
Prefekt, Industriell bioteknologi
Prefekt, Genteknologi
Prefekt, Ingenjörspedagogik
Prefekt, Kemi
Prefekt, Kemiteknik
Prefekt, Fiber- och polymerteknologi
Administrativ chef
HR-ansvarig
Ekonomiansvarig
Forskarutbildningsansvarig
Grundutbildningsansvarig
Doktorandrepresentant
Doktorandrepresentant 
THS-representant
Sekreterare