Ledningsgrupp

CBH-skolans ledningsgrupp.

Kontakt Funktion
Skolchef
Första vice skolchef
Vice skolchef
Prefekt, Proteinvetenskap
Prefekt, Teoretisk kemi och biologi
Prefekt, Industriell bioteknologi
Prefekt, Genteknologi
Prefekt, Ingenjörspedagogik
Prefekt, Kemi
Prefekt, Kemiteknik
Prefekt, Fiber- och polymerteknologi
Administrativ chef
HR-ansvarig
Ekonomiansvarig
Forskarutbildningsansvarig
Grundutbildningsansvarig
Ledamot
Sekreterare
Josephine Berg THS-representant
Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-09-23