Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

CBH-skolans ledningsgrupp.

Kontakt Funktion
Skolchef
Första vice skolchef
Vice skolchef
Prefekt, Proteinvetenskap
Prefekt, Industriell bioteknologi
Prefekt, Genteknologi
Prefekt, Ingenjörspedagogik
Prefekt, Kemi
Prefekt, Kemiteknik
Prefekt, Fiber- och polymerteknologi
Administrativ chef
Tf HR-ansvarig
Ekonomiansvarig

Kommunikationsansvarig

Forskarutbildningsansvarig
Grundutbildningsansvarig
Doktorandrepresentant
THS-representant
Sekreterare