Miljö- och labbsäkerhetsgruppen

CBH-skolans miljö- och labbsäkerhetsgrupp arbetar tillsammans med skolledningen.
Gruppen leds av skolans labbsäkerhetskoordinator och består av infrastrukturansvarig samt representanter från samtliga institutioner.

Miljö- och labbsäkerhetsgruppens mål är att:

  • Kommunicera dess arbete till institutionens medarbetare.
  • Hantera frågor och förslag på förbättringar från verksamheten.
  • Rapportera status för verksamhetens miljöarbete.
  • Bidra med institutionsspecifik information till miljöledningssystemets rutiner.
  • Bidra i arbetet med att utarbeta förslag till-, samt följa upp CBH-skolans åtgärder för miljömål.
  • Gruppen träffas minst två gånger per termin.

Mötesanteckningar

KTH:s policy för hållbar utveckling

Labbsäkerhetskoordinator, kontaktperson för gruppen

Skyddsombud

Infrastrukturansvarig, kemikalieansvarig

Intendent för Campus Valhallavägen
Intendent för Campus Flemingsberg
GENTEKNOLOGI
TEORETISK KEMI OCH BIOLOGI
INGENJÖRSPEDAGOGIK 
KEMITEKNIK
MEDICINTEKNIK OCH HÄLSOSYSTEM

PROTEINVETENSKAP (Scilifelab)

Föräldraledig

PROTEINVETENSKAP (Albanova)
INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI
KEMI
FIBER OCH POLYMERTEKNOLOGI