Till innehåll på sidan

Programråd för doktorsprogrammen

Här finner du kontaktuppgifter till medlemmarna i programråden för CBH-skolans doktorsprogram.

Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi

Kontakt Funktion
Programansvarig (PA)
 Forskarutbildningshandläggare
Lärarrepresentant, Genteknik
Lärarrepresentant, Genteknik
Lärarrepresentant, Proteinvetenskap
Lärarrepresentant, Proteinvetenskap
Lärarrepresentant, Industriell bioteknologi
Lärarrepresentant, Teoretisk kemi och biologi
Lärarrepresentant, Teoretisk kemi och biologi
Doktorandrepresentant (tillsvidare)

Kemivetenskap 

Kontakt Funktion
Programansvarig, PA
Forskarutbildningshandläggare
Administratör
Lärarrepresentant, Kemi
Lärarrepresentant, Kemi
Lärarrepresentant, Kemiteknik
Lärarrepresentant, Kemiteknik
Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik
Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik

Doktorandrepresentan

Teknik och hälsa 

Kontakt Funktion
Programansvarig (PA)
Forskarutbildningshandläggare
Lärarrepresentant, Teknisk vårdvetenskap
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
Lärarrepresentant, Ergonomi
Lärarrepresentant, Omgivningsfysiologi
Lärarrepresentant, Hälsoinformatik och logistik
Lärarrepresentant, Strukturell bioteknik
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
 Lärarrepresentant, Ergonomi
Doktorandrepresentant