Programråd för doktorsprogrammen

Här finner du kontaktuppgifter till medlemmarna i programråden för CBH-skolans doktorsprogram.

Doktorsprogrammen Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi  
Programansvarig (PA)
 Handläggare
Lärarrepresentant, Genteknik
Lärarrepresentant, Genteknik
Lärarrepresentant, Proteinvetenskap
Lärarrepresentant, Proteinvetenskap
Lärarrepresentant, Industriell bioteknologi
Lärarrepresentant, Teoretisk kemi och biologi
Lärarrepresentant, Teoretisk kemi och biologi
Doktorandrepresentant (tillsvidare)
Doktorsprogrammet Kemivetenskap  
Programansvarig, PA
Handläggare
Administratör
Administratör
Lärarrepresentant, Kemi
Lärarrepresentant, Kemi
Lärarrepresentant, Kemiteknik
Lärarrepresentant, Kemiteknik
Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik
Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik
Wengxiang Xuan Doktorandrepresentant
Doktorsprogrammet Teknik och hälsa    
Programansvarig (PA)
FoU-handläggare
Lärarrepresentant, Teknisk vårdvetenskap
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
Lärarrepresentant, Ergonomi
Ola Eiken Lärarrepresentant, Omgivningsfysiologi
Lärarrepresentant, Hälsoinformatik och logistik
Lärarrepresentant, Strukturell bioteknik
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning
 Lärarrepresentant, Ergonomi
Doktorandrepresentant