Strategiska rådet

CBH:s strategiska råd.

Medlemmar  
Skolchef
Administrativ chef
Proteinvetenskap
Proteinvetenskap
Fiber- och polymerteknologi
Kemi
Teknisk/administrativ representant
Extern representant
Vakant Doktorandrepresentant
Studeranderepresentant
Ledningssekreterare