Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Gör en snabbanmälan, klicka på bilden Aj&Oj

Nytt system för incidentrapportering på CBH

CBH-skolan har ett nytt system för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada, IA-systemet. Detta tas i bruk den första februari 2021.

Läs mer om IA-systemet hos Afa försäkring

Utbildning i IA

Under januari och februari 2021 har chefer och skyddsombud erbjudits utbildning i det nya systemet för att rapportera incidenter. Har du deltagit i utbildningen och vill kolla igenom presentationen därifrån igen så finns den här.

Utbildning om incidenter i arbetsmiljön (pptx 2,2 MB)

Kontakt

Om du har fler frågor, kontakta CBH-skolans arbetsmiljöspecialist

Lena Niemi Birgersdotter
Lena Niemi Birgersdotter
arbetsmiljöspecialist 087904492