Till innehåll på sidan

Arbetstid och frånvaro

På KTH används egenrapporteringssystemet för hantering av all inrapporterad sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet, VAB eller tjänstledighet. Egenrapporteringssystemet är till för att alla anställdas löner ska bli korrigerade korrekt via löner centralt.

Frånvaro och sjukrapportering

Egenrapporteringssystemets funktioner

I egenrapporteringssystemet kan du se uttagna och kvarvarande semesterdagar, din lönespecifikation, ange hemadress samt vem som är din närmaste anhörig. Logga in och öppna fliken "Mina Sidor" för att hitta dessa. Du ansvarar själv för att uppdatera denna information vid eventuella förändringar.

När du har rapporterat din frånvaro går ärendet först till HR som granskar ärendet innan det går till din närmaste chef för godkännande.

Friskvårdstimme
Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl. 08-16.30. Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, ombyte och dusch ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef.

Särskild information med anledning av smittspridning av Covid-19

Deltagande vid begravning
KTH beviljar en dags ledighet för begravning även om den anställde inte kan delta fysiskt vid begravningen. Man kan delta på annat sätt, t ex streamat. Kan man resa hem till annat land är det ok med fler dagar ledigt eftersom restid etc. inte går att bortse från.

Har du frågor kan du kontakta din HR-grupp.

Länkar

Årets Löneutbetalningar

Manualer och information om KTH:s HR-system/egenrapportering

KTHs sidor om semester, vid sjukdom, föräldraledighet samt tjänstledighet

Regler kring förtorendearbetstid och arbetstid för övrig personal

Lokala kollektivavtal