Till innehåll på sidan

Beställ catering

Vill du beställa fika eller lunch till ett möte?

Kanelbullar

Vänligen skicka din beställning till Servicecenter i så god tid du kan - helst fyra arbetsdagar före mötet.

Vi försöker hantera alla beställningar, även med kort varsel, men beroende på till exempel leverantörens krav kan det ibland vara svårt att ordna. Har du en beställning som omfattar mer än 30 personer – var ute minst två veckor i förväg.

Önskar du beställa på egen hand går det självklart bra, beställningen ska då göras i Wisum.

För att boka catering, skicka ett ärende till service@cbh.kth.se  med följande information:

 • Namn och syfte med mötet/evenemanget
 • Datum när beställningen önskas
 • Vilken tid beställningen önskas
 • Var beställningen ska levereras (lokal och adress)
 • Antal deltagare
 • Eventuella allergier eller annan specialkost
 • Vad önskas (vänligen ange så specifikt som möjligt)
 • Namn på beställare
 • Beställarens e-postadress
 • Beställarens telefonummer
 • Namn och mobilnummer för kontaktperson på plats om annan än beställaren
 • KTH-referens på fakturan (sakattest)

För alla cateringbeställningar krävs en deltagarlista och syfte med mötet som föranleder cateringbehovet när man sakattesterar i EFH eller gör en ansökan om utlägg.