Till innehåll på sidan

Rekrytering

Nedan följer en kort förklaring på vilket underlag som krävs baserat på befattning.

Inför varje rekrytering

Inför varje rekrytering finns dokumentation som alltid måste finnas med. Viss variation finns beroende på befattning men processen är oftast densamma. Undantaget är lärartillsättningar. Den dokumentation som alltid måste finnas är:

Finansieringsplan/Ekonomisk kalkyl/budget
Kontakta din avdelningsekonom för att tillsammans upprätta en ekonomisk kalkyl över den tilltänkta medarbetarens anställningstid. Kontaktinformation till ekonomi  eller ​ vs-ekonomi@cbh.kth.se

Vid rekrytering av doktorand

Utöver en budget behöver du även upprätta en dokumentation som syftar till att säkerställa en god arbetsmiljö för doktoranden. Läs mer om antagningsprocessen och ladda ner blanketten grönt ljus här: Rutin för antagning av doktorander

Läs på KTH:s rekryteringssidor om doktorandanställning  för en fullständig guide.

Vid rekrytering av postdoktor för anställning

Postdoktorsanställningen är möjlig förutsatt att den sökandes doktorsexamen inte är äldre än tre år före ansökningstidens utgång (enl KTH:s riktlinjer). Postdoktoravtalet avser två år. Det går ej att dela upp en postdoktortjänst i ett år med ett års förlängning, avtalet måste omfatta två år.

Utöver en budget bör du även upprätta en anställningsprofil. Läs mer om processen och ladda ner anställningsprofilen på: KTH:s rekryteringssidor vid postdoktorsanställning

Vid rekrytering av forskare, forskningsingenjör, tekniker eller administratör

Utöver en budget bör du även upprätta ett rekryteringstillstånd om anställningen överstiger 6 månader. Läs mer om processen och ladda ner anställningsprofilen på: KTH:s rekryteringssidor

Vid rekrytering av lärare

Denna process måste gå enligt handläggningsordningen och du kan läsa mer på KTH:s rekryteringssidor vid anställning och rekrytering av lärare.
Kontakta HR  för mer hjälp och se till att upprätta en dialog med skolans FFA.

Samverkan av underlag

Ovan blanketter måste sedan samverkas i CBHs skolsamverkansgrupp i enlighet med KTHs samverksansavtal innan en annons kan publiceras. Skolans samverkansgrupp (SSG) består av fackliga representanter, skolchef, administrativ chef, huvudskyddsombud och HR. SSG sammanträder varannan vecka.

Samverkansgrupp CBH

Skolsamverkan