Till innehåll på sidan

Försändelser

Godsmottagningen kan hjälpa dig med rådgivning och beställning av din försändelse.

För att hjälpa dig på bästa sätt med sin försändelse, behöver vi nedanstående information skickas in till service@cbh.kth.se .

Mottagare:

 • namn och efternamn,

 • företag/skola/annat,

 • fullständig adress,

 • avdelning samt plats,

 • telefonnummer.

Avsändare:

 • information om dig som beställare,
 • namn,
 • telefonnummer,
 • avdelning,
 • KTH faktura referens eller projektnummer.

Information om försändelsen

Observera att om du skickar "farligt gods" (anges i säkerhetsdatabladet, t.ex. brandfarligt, irriterande, giftigt) måste du också förse oss med säkerhetsdatablad och exakt mängd av kemikalien.

 • Innehåll (t.ex. dokument, polymer, cellulosa),
 • Ungefärlig vikt,
 • Special önskemål (t.ex. express/ekonomi, temperatur kontroll, tracking),
 • Kemikalier (JA/NEJ).

Leverantörer av bud

Det finns ett ramavtal med fem leverantörer på området budtjänster och transporter av farligt gods, såväl inom Sverige som utrikes. Ramavtalet omfattar dokument, transport av temperaturkänsligt material, vetenskapliga prover och apparatur. För att se vilken leverantör som levererar vilka typer av bud, sök på "budtjänster" i avtalsdatabasen .