Control of vehicle platoons and traffic dynamics: catch-up coordination and congestion dissipation

Tid: Må 2019-01-21 kl 10.00

Plats: Q2, KTH, Malvinas vag 10, 114 28 Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Mladen Čičić , Reglerteknik

Granskare: Associate Professor Daniel Work

Huvudhandledare: Professor Karl Henrik Johansson

2019-01-21T10:00 2019-01-21T10:00 Control of vehicle platoons and traffic dynamics: catch-up coordination and congestion dissipation (Elektro- och systemteknik) Control of vehicle platoons and traffic dynamics: catch-up coordination and congestion dissipation (Elektro- och systemteknik)
Till sidans topp