Integration of graphene into MEMS and NEMS for sensing applications

Tid: Fr 2018-08-24 kl 10.00

Plats: Hörsal F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Xuge Fan , avdelningen för mikro- och nanosystem

Opponent: Professor Peter Steeneken, Delft University of Technology, Delft, NL

Handledare: Professor Frank Niklaus