On Performance Analysis of Retransmission Schemes with Fading Channels

Tid: To 2018-10-18 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Engineering

Respondent: Peter Larsson , Information Science and Engineering

Opponent: Professor Leszek Szczecinski, National Institute of Scientific Research, CA

Handledare: Professor Lars Kildehøj

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-09-27