Till innehåll på sidan

KTH:s Kollegiala forum 2020-10-12

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Tid: Må 2020-10-12 kl 11.00 - 12.30

Plats: Zoomlänk finns här i Social

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Mer information i KTH:s centrala kalender