Rektorsbesök

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson besöker EECS.

Tid: Må 2020-02-17 kl 13.00 - 16.30

Program
13.00-13.35 Skolchef Jens Zander hälsar välkommen
- Vad händer i Visualiseringsstudion VIC? - Presentation av forskningsmiljön VIC-studion - Björn Thuresson, projektledare

13.45-14.45 Lär känna tre av EECS centra
- CASTOR Software Research Center, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik - professor Benoit Baudry
- NAVET, en ny centrumbildning med fokus på mötet mellan konst, teknik och design - professor Roberto Bresin
- CDIS, KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet - professor Pontus Johnson

15.00-16.15 Rundabordssamtal med rektorsgruppen och EECS ledningsråd

Deltagare
Rektorsgruppen
Jens Zander, skolchef
Christina Zander, administrativ chef
Ann Lantz, vice skolchef med ansvar för grundutbildning, grundutbildningsansvarig
Lars Nordström, vice skolchef med ansvar för fakultetsutveckling och rekrytering
Henrik Artman, prefekt för Människocentrerad teknik (HCT)
Hedvig Kjellström, prefekt för institutionen Intelligenta system (IS)
Thomas Sjöland, prefekt för institutionen Datavetenskap (CS)
Carl-Mikael Zetterling, proprefekt för institutionen Energi och elektroteknik (EEE)