Administrativa förändringar på EECS på grund av covid-19

Publicerad 2020-04-06

Den senaste utvecklingen av Covid-19-viruset tillsammans med direktiven från KTH-förvaltningen kommer att påverka de tjänster som tillhandahålls av EECS Verksamhetsstöd. De viktigaste förändringarna sammanfattas nedan. Kom ihåg att det stöd som tillhandahålls kan ändras på kort varsel efter KTH:s direktiv. Verksamhetsstödet kommer att göra sitt bästa för att behålla service och stöd på en stabil nivå.

Uppdateringar (Uppdaterades senast 6 april, kl 09.45)

  • 200320 kl 11.00 gällande Allmän säkerhetsinformation
  • 200402 kl 07.40 gällande Servicecenters öppettider
  • 200406 kl 09.45 gällande Servicecenters öppettider

Håll dig informerad

Information om covid-19 från KTH

KTH:s intranät

EECS intranät – specifik skolinformation

Verksamhetsstödet och e-post – vissa förseningar

Verksamhetsstödet arbetar till stor på distans och kan nås som vanligt via e-post och Zoom.

Till listan på funktionsadresser

Vissa tjänster och förfrågningar kan ha både längre svarstider och en lägre servicenivå, och vissa kan behöva pausas. Personal kommer att vara på plats på KTH Campus vid behov.

Servicecenter – vissa begräsningar

Servicecenter Q kommer att stängas tillfälligt. Vid Q kommer leveranser att omdirigeras till en leveranstelefon och infrastrukturteamet ansvarar för att leveransen når mottagaren så snart som möjligt.

Servicecenter på Borggården och Electrum är öppna måndagar och onsdagar mellan klockan 10-12 eller vid mötesbokning. Övrig tid: telefon och epost.

Till öppettider

Signatur från skolchef och prefekter – anpassade rutiner

Från den 20 mars gäller följande rutiner för signatur från skolchef och prefekter: för att säkerställa att dina dokument blir signerade måste de skickas elektroniskt till skolchef@eecs.kth.se

E-postlådan hanteras som vanligt.

Originaldokument som skickas via internpost kan inte garanteras en omedelbar signatur eftersom postlådan endast kontrolleras en gång i veckan. Vid behov kommer originaldokument att undertecknas efteråt.

Glöm inte att lägga till det vanliga försättsbladet som alltid ska bifogas.

Infrastruktur och service – mindre personal på plats  

Fruktleveranser och mjölk till köken kommer att minska kraftigt och eventuellt upphöra.

Frågor, beställningar och förfrågningar kommer att besvaras på service@eecs.kth.se, 08-790 71 46 (Borggården) eller 08-790 40 00 (Electrum). Alla tjänster kommer att genomföras givet att våra leverantörer är tillgängliga.

Inkommande och utgående post kommer att levereras dagligen, men möjligen på lite olika tidpunkter på grund av att ny personal tränas.

Utbildningskansliet

Drop-in för studenter genomförs via e-post, telefon och Zoom.

Lokalt IT-stöd

Arbetar huvudsakligen på distans.

Finns på Drottning Kristinas väg 6 (KTH Entré) och Electrum, där de arbetar i team med personer på plats.

Kontakta IT-support via it-support@kth.se eller telefonnummer 6600.

Allmän säkerhetsinformation (uppdaterad 20 mars)

KTH har ordnat med extra säkerhetspatrulleringar under dagen, både på Campus Vallhallavägen och Electrum, för att se till att endast behöriga personer är på plats. Väktarna kommer att fokusera på lokalerna, för att leta efter saker som öppna fönster, vattenläckor osv.

Utöver detta kommer infrastrukturteamet, i samband med den dagliga postutdelningen, gå runt och kontrollera alla korridorer på EECS för att se till att allt är i sin ordning.

Vi uppmuntrar alla att hålla ett extra öga öppet och att inte under några omständigheter låta någon utan ett KTH-nyckelkort komma in i lokalerna. Detta är särskilt viktigt för att våra lokalvårdare och alla som arbetar på campus ska känna sig trygga på plats. Låt oss hjälpas åt att skapa en säker arbetsmiljö.