Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Publicerad 2021-02-01

Om du skadar dig på arbetet, eller på väg till och från, ska du anmäla det till din chef. Alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbete eller arbetsförhållanden, såväl fysiska som psykosociala, ska anmälas oavsett om den har lett till sjukfrånvaro eller inte.

Vad ska jag göra om jag skadar mig på arbetet?

Tillsammans med skyddsombudet upprättar ni sedan en anmälan. Information om hur ni går tillväga finns på sidan Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada .

Även om du inte skadade dig men skulle ha kunnat göra det ska du anmäla det till din chef. Då är det möjligt att vidta åtgärder så att ingen annan råkar illa ut.

Läs gärna mer om vad tillbud, risk och arbetsskador är på intranätet. Där finns även information om hur du kan anmäla skadan till Försäkringskassan och AFA försäkring (tänk på att även anmäla den till eventuell privat olycksfallsförsäkring), samt vad som gäller vid hemarbete.