Till innehåll på sidan

Ann Lantz, vice skolchef på EECS, kommenterar ansökningar inför HT20

Publicerad 2020-05-06

Ann Lantz, vice skolchef på EECS, kommenterar ansökningar inför HT20.

Antalet antagna master studenter har ökat med 26 % jämfört med HT19

  

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

År

Totalt

AVG

BEFR

Totalt

AVG

BEFR

Totalt

AVG

BEFR

Totalt

AVG

BEFR

Totalt

AVG

BEFR

2020

637

344

293

370

227

143

875

599

276

526

355

171

315

185

130

2019

629

347

282

333

194

139

811

552

259

449

274

175

254

147

107

2018

717

430

287

356

199

157

799

569

230

465

292

173

267

152

115

Det är positivt men vi vet inte om och i vilken utsträckning som internationella studenter kommer att komma till uppropet. För betalande studenter har vi valt att vara tillmötesgående och betalar tillbaka avgiften om de inte kan påbörja sina studier, framför allt om det beror på covid-19.

Rent ekonomiskt kan detta innebära ett problem för de mastersprogram inom skolan som har satsat på stort antal betalande studenter.

KTH har för nästan två veckor sedan haft sitt event "Call up weekend”, då vi kontaktar de antagna studenterna och besvarar deras frågor. Vi hade förväntat oss många frågor med koppling till covid-19 men frågorna var av samma karaktär som tidigare. Frågor som: vad innebär det satt studera vid KTH, hur är boendesituationen och hur är det att leva i Stockholm.

Antal förstahandssökande till våra övriga program

Utbildning

HT20

HT19

HT18

HT17

Civilingenjörsutbildning i datateknik

698

714

665

683

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

135

167

147

133

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik

85

87

94

116

Civilingenjörsutbildning i medieteknik

142

138

160

167

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista

166

205

146

169

För civilingenjörsprogrammen är söktrycket högt och vi kan även fortsättningsvis anta studenter med höga betyg.

Teknisk matematik som är ett nytt civilingenjörsprogram där vi och SCI-skolan delar på programansvaret har 309 förstahandssökande till 30 platser.

Vår engelska kandidat har ökat söktryck och programmet ökar i popularitet år för år.

Förutom dessa sökande kan vi förvänta oss att fler ”gamla” studenter återvänder för att slutföra sina studier nu när arbetsmarknaden är problematisk. Vi kan också förvänta oss att få fler förfrågningar om validering av kunskap. Dessutom har vi i vårbudgeten fått besked om att universitet och högskolor i Sverige får ökade anslag för att utbilda fler. Just nu diskuterar vi hur ett utökat basår kommer att påverka oss och antalet studenter vi ska anta.