Till innehåll på sidan

Årets EECS person 2019

Pontus Johnson, professor på avdelningen för nätverk och systemteknik

Publicerad 2019-06-20

Vi gratulerar professor Pontus Johnsson som utsetts till årets EECS-person med motiveringen:

Motivering: Pontus Johnson erhåller priset för sitt uppmärksammade arbete med utbildning i ”etisk hackning” och för sin forskning kring analysmetoder för detektion av svagheter i IT-system. Hans forskning har rönt stort intresse i såväl media som hos industrin, och har satt KTH och EECS tydligt på kartan inom det strategiskt viktiga cybersäkerhetsområdet. Pontus Johnson spelar även en central roll i bildandet av det kommand forskningscentret för Cyberförsvar och Informationssäkerhet, vilket sker i samarbete med Försvarsmakten.

Priset instiftades år 2018 och har som syfte att uppmärksamma personer som gjort stora insatser för EECS -skolan och/eller starkt bidragit till vår verksamhets synlighet.

Mottagaren får ett resestipendium på 25 000 SEK.