Återgång till skolan – praktisk information

Publicerad 2020-06-25

Här har vi samlat de lokala rutiner och anpassningar som tagits fram för att göra vår arbetsplats säker och trygg för alla. För allas säkerhet ber vi er respektera förhållningsreglerna och visa hänsyn.

Texten uppdateras löpande.

Vad gäller för dig som behöver vara på arbetsplatsen?

 • Generellt används flexibla arbetstider i den mån det är möjligt för att minska trängsel på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. En planering liknande skiftarbete bör tillämpas där det går, det är dock viktigt att inget ensamarbete förekommer.
 • De som sitter i samma korridorenhet ska, i möjligaste mån, arbeta olika tider så att bara vartannat rum har personal samtidigt och så att trycket på lunchrum och toaletter minskar. En planering liknande arbetslag bör tillämpas där det är möjligt. Arbetsmiljöansvarig ser till att detta efterlevs.
 • Två personer som delar kontor ska inte befinna sig i rummet samtidigt. I arbetsrum för fyra personer kan två arbeta samtidigt. Arbetsmiljöansvarig ser till att detta efterlevs.
Avståndsskylt
 • I möjligaste mån ska lunchtider spridas ut och lunchen intas med de personer man arbetar med dagligen eller på rummet. Uppmärkningar av vilka sittplatser som får användas i lunchrummen måste respekteras.
 • I köken gäller följande: kaffeautomater görs rent av leverantören enligt vårt fullserviceavtal via JobMeal, diskmaskiner används som normalt men plockas ur med engångshandskar på (personal kan även diska själva och då använda eget porslin och bestick), mikrovågsugnar ska städas ur av den som använt den, direkt efter användning.
 • I skrivarrum, eller andra mindre utrymmen, får endast en person i taget vistas. Här kommer handsprit att finnas att torka av knappar och mindre ytor med. 

Studenter: upprop, introduktion och mottagning

Upprop hålls utomhus i ett stort tält utanför F1 enligt särskild planering och med beaktande av social distansering. Programinformation och introduktion till nyantagna studenter ges företrädesvis i Zoom.

Vi kommer pga. den pågående pandemin inte att hålla öppet för drop-in besök för studenter vid läsårets början utan hänvisar i stället våra studenter till bokade samtalstider, stöd och service via telefon och Zoommöten.

Vad gäller för dig som undervisar?

Information för dig som undervisar finns att läsa i artikeln: Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0410 för utbildning på KTH under HT20

Vad gäller i labbet?

Ta kontakt med labbansvarig för respektive labb för frågor om labbets rutiner kring coronaviruset. Är du osäker vem du ska kontakta mejla service@kth.se

Till skolans labb

Övrig information

 • Handsprit kommer att ställas ut i lokalerna och får inte flyttas.
 • En utökad städning sker på samtliga toaletter, dörrhandtag och ledstänger.
 • Tjänsteresor ska även fortsättningsvis undvikas. I den mån sådana ändå genomförs ska de ske i enlighet med rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöansvarig fattar beslut om tjänsteresor via reseorderrutinen.
 • Feberscanners kommer att finnas i alla Servicecenter för utlåning. 

Kontakt med verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet arbetar till stor del på distans och kan nås som vanligt via e-post och Zoom.

Till listan på funktionsadresser

Servicecenter

 • Från och med måndag 10 augusti kommer alla tre servicecenter (Borggården, Electrum och Q) att ha öppet måndag-fredag kl. 10-14. Personal jobbar även under övrig kontorstid och nås då på Servicecenters funktionsadress  eller 08-790 40 00.
 • Receptionerna kommer att vara utrustade med plexiglasavgränsning och avståndsmarkeringar för allas säkerhet. Vänligen respektera avståndsmarkeringar och skyddsglas. 

Lokalt IT-stöd

Lokal IT-stödspersonal  kommer att finnas på plats (Electrum, Borggården och Q) i viss utsträckning. För att vara säker på att någon kan ta emot ditt ärende, kontakta IT-supporten på it-support@kth.se  eller 08-790 66 00 innan du besöker lokalt IT-stöd. 

Säkerhet

Information kommer.

Frågor

Frågor ställs i första hand till din närmsta chef. 

För frågor gällande arbetsmiljö kontakta HR-enheten .

För frågor gällande infrastruktur kontakta Infrastrukturenheten .