Till innehåll på sidan

EECS ekonomiskt utfall

för första halvåret 2018

Publicerad 2018-09-06

EECS-skolans första halvårsbokslut visar ett positivt resultat på 22 MSEK, vilket är något högre än budgeterat resultat. Omsättningen (intäkterna) ligger på samma nivå som motsvarande period förra året då vi var tre olika skolor.

Tabellen nedan visar totalsiffror för första halvåret av EECS-skolan i jämförelse med budget för första halvåret, samt motsvarande period 2017.