Till innehåll på sidan

EECS gratulerar…

Publicerad 2018-10-31

Stefanie Heinig som mottagit priset ”Outstanding Young EPE Member Award", Giovanni Zanuso, som mottagit ett "Best Paper Award" och Fabian Hohn som mottagit ”Best Student paper award”

• Stefanie Heinig som mottagit priset ”Outstanding Young EPE Member Award”
vid EPE:s Konferens (störst i Europa och en av de tre största i världen inom området).

• Giovanni Zanuso, som mottagit ett Best Paper Award
vid ICEMS, vilket är en av de viktigaste konferenserna inom the electrical machines området.

• Fabian Hohn som mottagit ”Best Student paper award”
vid IEEE konferens: SmartgridComm 2018.

På den engelska sidan finns mer information om bidragen.