Konstruktiv dialog på Lärardagen 14 januari

Hedvig Kjellström, RPL
Publicerad 2019-01-18

Över hundra lärare medverkade vid årets första Lärardag. Programmet innehöll bland annat presentationer om Canvas, projektet "Resultatbaserad bedömning och betygskriterier" samt GRU:s utredningsrapport "EECS Education Portfolio 2025". Många lärare bidrog med kloka kommentarer som ledde till intressanta diskussioner.