Till innehåll på sidan

Grattis Elena Troubitsyna, ny docent på EECS!

Publicerad 2020-05-05

Anställningsnämnden har beslutat om att anta Elena Troubitsyna till docent på Avdelningen för teoretisk datavetenskap.

Hur känns det?

- Jag har varit docent vid Åbo Akademi sedan 2008, så min utnämning är en bekräftelse av min status på KTH. Självklart känns det bra att vara docent.

Vad är mest spännande inom ditt forskningsområde?
- Mitt specialområde är autonoma system – en bred klass av intelligenta system som kan fungera under en längre tid utan mänsklig övervakning. Eftersom sådana system ofta arbetar tillsammans med människor, måste vi förutom att säkerställa deras intelligens, också garantera deras säkerhet. Min forskning syftar till att kombinera artificiell intelligens med säkerhetsmetoder. Det är en utmanande och spännande inriktning och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med detta.