Till innehåll på sidan

Grattis Panagiotis Papadimitratos till utmärkelsen IEEE Fellow

Publicerad 2020-03-05

Panagiotis Papadimitratos, professor på avdelningen för kommunikationssystem, har blivit utnämnd till den prestigefyllda utmärkelsen IEEE Fellow för sitt bidrag till trådlös mobil nätverkssäkerhet och integritet.

Hur känns det att få detta erkännande inom ditt forskningsområde?

- Det är fantastiskt! Jag är tacksam för erkännandet från mina kollegor i urvalskommittén, som alla är utmärkta forskare med ledande prestationer. Min tacksamhet går också till de aktade kollegor som nominerade mig och stöttade nomineringen. Jag blev oerhört glad att se tillkännagivandena från IEEE Communications Society och IEEE Computer Society. Det är en riktig ära att vara del av denna mycket selektiva grupp. Bland de 282 medlemmarna 2020 arbetar ungefär ett dussin av oss med säkerhet eller integritet. Jag var den ende med bas i Sverige som fick utmärkelsen i år. Jag är nyfiken på vilka sverigebaserade IEEE Fellows som har en säkerhets- eller integritetscitation.

Vilken typ av uppgifter följer med att bli utnämnd till stipendiat?

- Erkännandet ger ytterligare motivation och ansvar att fortsätta sträva efter ambitiösa forskningsmål, främja nya initiativ inom och runt vår organisation, samt att nå ut och engagera sig i den internationella gemenskapen för forskning och akademi. Det är spännande att jag samtidigt är en stipendiat vid Young Academy of Europe.

Mer specifikt i ett IEEE-sammanhang; en Fellow får förmånen att nominera eller stödja nomineringar av andra forskare, eller utvärdera nomineringar. Jag kan fungera som föreläsare i specifika organisationers program vilket är en mycket intressant möjlighet och interagera med sektioner, forskare och studenter runt om i världen. Självklart står jag till förfogande för IEEE Sweden Section och Chapters med all hjälp jag kan ge.

Vad tycker du är den mest spännande forskningen som pågår just nu inom ditt område?

- Säkerhet och integritet har varit hett i flera år, folk blir alltmer medvetna om dess betydelse. Men ju mer öppna, decentraliserade och storskaliga våra informationssystem blir, desto fler blir utmaningarna. Flera sårbarheter och attacker, ökad risk för oskyddade system och deras användare samt tuffare restriktioner för att utveckla försvarsmekanismer.

Omfattningen av forskning om säkerhet och integritet har ständigt expanderat, vilket gör det svårt att ta fram det mest spännande ämnet eller temat. Titta till exempel på krypto-valutor, maskininlärningssäkerhet och integritet samt kvant (och post-kvant) kryptografi men även det ständiga samtida behovet av mer mångsidig och praktisk kryptografi, skydd av befintliga och nya nätverksinfrastrukturer, säkring av sakernas internet, att säkra smartmobiler och skydda användarnas integritet. En stor utmaning ligger framför oss då allt digitaliseras. Vi måste hantera komplexiteten i att säkra nya nätverkssystem och skydda användarnas integritet. Vi behöver effektiv och användbar teknik, tillsammans med aktuella policyer och lagar, och moderna läroplaner för säkerhet och integritet.

Om IEEE Fellow

IEEE Fellow är en distinktion reserverad för utvalda IEEE-medlemmar, vars extraordinära prestationer inom något av IEEE:s intressefält, anses passa för denna prestigefyllda utmärkelse.