Till innehåll på sidan

Grattis! Personrörlighet till strategiska samverkanspartners

Grattis till finansiering!

PAUS-projektet

Publicerad 2019-08-26

PAUS-projektet har avsatt pengar i samverkan mellan Vinnova och KTH, för att stödja personrörlighet till strategiska samverkanspartners. I Rektors beslut om sabbatsperiod för lärare har central finansiering utdelats.

EECS har beslutat att att använda pengar inom PAUS-projektet för att öka personrörlighet till strategiska partners, samt att dra nytta av den utvärderingsprocess av sökande som PAUS-projektet genomför.

Medel har tilldelats:
TCS, Cyrille Arto mobilitet till SAAB, 110000 sek
Elkraftteknik, Hans-Peter Nee mobilitet till AAB AB, 110000 sek

I Rektors beslut om sabbatsperiod för lärare har central finansiering tilldelats:
Ming Xiao inom initiativet sabbatsperiod för lärare, 570000 sek.