Till innehåll på sidan

Hej, Micke Prytz!

EECS nya säkerhetskoordinator

Publicerad 2021-09-14

Vi har pratat med Micke Prytz, som i juni blev utsedd till skolans säkerhetskoordinator. Det innebär bland annat att ha ett övergripande ansvar om säkerheten på skolan.

– Det viktigaste för mig är att alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats, säger Micke.

Hej Micke! Berätta lite om dig och din roll på EECS.

– Jag är gruppchef för infrastrukturgänget både på campus och i Kista. Jag är också brandskyddskoordinator för skolan, där jag jobbar med skolans systematiska brandskyddsarbete tillsammans med gemensamt verksamhetsstöd (GVS) och ett antal brandskyddsansvariga i de olika fastigheterna inom skolan. Jag jobbar även med olika projekt inom skolan som ombyggnationer, större flyttar, lokalfrågor och skalskydd. Jag har min huvudarbetsplats på Electrum i Kista där jag drivs av att få vardagen att fungera för alla de som jobbar och studerar där. 

I juni blev du utsedd till skolans säkerhetskoordinator, berätta om det och vad det innebär.

– Det innebär att jag har kontakt och jobbar tillsammans med KTH Säkerhet på GVS, polis och brandkår gällande skolans säkerhet. Jag har jobbat ganska länge med detta innan det blev officiellt. Det som är nytt är jag har fått avsatt tid till detta och har påbörjat en del projekt som exempelvis inventering av vårt skalskydd.

Vad anser du är viktigast att jobba med vad gäller säkerhet på EECS?

– Det viktigaste för mig är att alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

Micke tipsar också om att besöka skolans krissidor  på intranätet, där du bland annat ser vilket larmnummer du ska ringa när. Glöm heller inte anmäla dig till den Grundläggande kursen i brandskyddsutbildning  senast 17 september.

Säkerhetskoordinatorns ansvar

  • Ha ett övergripande grepp om säkerheten på skolan.
  • Ha kontakt med KTH säkerhetsavdelning och samarbeta inom säkerhetsfrågor.
  • Vara kontaktperson med vaktbolag, SOS Alarm, polis samt räddningstjänst.
  • Kunskap om befintliga larmanläggningar på EECS.
  • Vara adjungerad i skolans krisgrupp.
  • Bistå vid incidenter och större olyckor tillsammans med KTH säkerhet.

Kontakt