Till innehåll på sidan

Hon lär robotar att använda internet

Publicerad 2020-01-28

Hallå där, Danica Kragic, professor i datalogi som fått 47 miljoner från Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram för att forska inom robotteknik och automation – hur känns det?
– Jättebra, så klart! Detta är en bekräftelse på att man gör ett relevant arbete.

Anslaget sträcker sig över tio år och ska finansiera grundforskning om olika typer av autonoma system som lär sig att interagera med varandra och med människan.

Vad går forskningen ut på?
– Vi människor lär oss att utföra uppgifter på en mängd olika sätt, och genom utvecklingen av internet har nya möjligheter tillkommit: videosekvenser, digitala läromedel, inspelade instruktioner. Inför framtiden vill vi att även robotar ska kunna lära sig genom att hitta och använda information på internet. Fördelarna är att informationen är lättillgänglig och att robotar inte kommer att behöva vara förprogrammerade för alla uppgifter de ska utföra – de kommer att lära sig på nätet.

– Detta projekt handlar om att ta fram olika tekniker inom datorseende, maskininlärning, reglerteknik och robotik som behövs för att möjliggöra den här utvecklingen.

Hur kan det komma till nytta och användning?
– En stor utmaning för Sverige är hur vi i vårt samhälle med förändrad demografi – en ökande andel äldre befolkning och en betydande mindre del som arbetar – ska kunna behålla en hög nivå av livskvalitet.

– Teknologiska framsteg kommer att ha en avgörande betydelse för att kunna utveckla vår samhällsstruktur. Robotar har redan tagit över en mängd arbetsuppgifter inom exempelvis sjukvård och industri, med goda effekter. Denna utveckling behöver accelereras vilket kräver signifikanta framsteg inom robotikområdet. 

Du har en mångårig bakgrund som robotik-forskare – hur kopplar den här forskningen till din tidigare?

– Den bygger på tidigare forskning, men nu har vi fokus på inlärning samt samarbete mellan olika system. Artificiell intelligens och maskininlärning har blivit allt viktigare teknologier – nya metoder måste utvärderas väldigt detaljerat innan nya produkter kan komma ut på marknaden.

– Forskningen bedrivs inom både företag och akademin. I detta projekt utvecklar vi och studerar olika teknologier inom ramen för autonoma system och robotar, något inte många företag håller på med.

Berättat för: Christer Gummeson