Till innehåll på sidan

Kickoff för nya KTH centret NAVET

Publicerad 2020-01-22

En kall tisdagskväll i januari invigdes en ny centrumbildning vid KTH – där lärosätet samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms Konstnärliga högskola. I fokus för centret befinner sig mötet mellan konst, teknik och design.

Roberto Bresin, professor i medieteknik vid KTH. Foto: Peter Ardell.

Det har länge funnits önskemål bland forskare om att hitta former för ett samarbete mellan de konstnärliga högskolorna i Stockholm och KTH. Målet med detta har varit att göra KTH till en plats där alla kan mötas, diskutera och samarbeta.

Tanken med centrumbildningen är enligt Roberto Bresin, professor i medieteknik vid KTH och föreståndare för Navet, att låta olika världar mötas. Här är det kulturen, konst och tekniken som ska samverka i ämnesöverskridande projekt. Det finns historiskt sett många exempel på lyckade innovationer genom detta arbetssätt.

Tisdagen den 21 januari 2020 arrangerades en kick-off för den nya centrumbildningen i Open Labs lokaler på KTH. En rad ljudliga och visuella forskningsobjekt som redan kommit igång visades upp, som "Fictious Soundscapes" samt "Utrumque".

Läs om aktuella forskningsprojekt "Small Visionary Projects"

Läs artikel om NAVET på kth.se

Läs mer om NAVET