Till innehåll på sidan

KTH:s nominering till Wallenberg Scholars

Två kandidater från EECS

Publicerad 2018-07-04

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att utlysa programmet Wallenberg Scholars under 2018. Här kommer de nominerade kandidaterna från KTH EECS…

Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. KAW finansierar för närvarande ett fyrtiotal Wallenberg Scholars/Clinical Scholars och avser att utöka detta med ytterligare tjugo individer. KAW förväntas lämna beslut om vilka kandidater som får Wallenberg Scholars i mars 2019.

EECS skickade in fyra namn och KTH nominerade 7 kandidater varav 4 är kvinnor till KAW Scholars. De som nominerats från EECS är:

Hedvig Kjellström

Kristina Höök

De övriga nominerade från KTH

Anna-Karin Tornberg, SCI
Felix Ryde, SCI
Dan Henningson, SCI
Sophia Hober, CBH
Mark Howells, ITM
 
Läs mer om programmet Wallenberg Scholars