Till innehåll på sidan

Ledningsinternat på Tammsvik

Publicerad 2019-04-10

Ledningsinternat på Tammsvik i Bro i förra veckan ägnades, till stora delar, åt hur den fortsatta organisationsresan mot ett KTH skall se ut.

I förra veckan hölls ett ledningsinternat på Tammsvik i Bro. Större delen av internatet ägnades åt hur den fortsatta organisationsresan skall se ut ( läs mer i skolchefsbloggen ) – där vi skall gå till KTH:s ”normalorganisation” där avdelningarna ingår i institutioner. Diskussionerna vid internat var mycket konstruktiva och många inspel hade kommit i förväg från avdelningar och institutioner.

Det fanns en bred enighet kring att den fortsatta organisationen skulle bestå av färre institutioner än idag. Vidare kom vi fram till att de tre ”stora” institutionerna CS, EEE och IS skall utgöra stommen i den framtida organisationen och att de nuvarande avdelningarna utgör de huvudsakliga byggstenarna i vår organisation.

Det återstår dock en hel del arbete innan vi hittat en organisationslösning som uppfyller dels KTH:s krav, dels fungerar bra för vår verksamhet. Nu har prefekterna för de tre stora institutionerna fått i uppdrag att ta diskussionerna till ett nästa steg för att mot bakgrund av diskussionerna vid internatet, tillsammans med övriga prefekter och berörda avdelningar, pröva några olika förslagsskisser som förts fram i samband med internatet. Frågeställningar som skall behandlas är

  • Hur skulle institutionsgrupperingarna kunna se ut ?
  • Hur skall arbetet och ansvaret fördelas inom institutionen (inkl prefektrollen)?

Prefekterna skall avrapportera sitt arbete senast den 7 juni för att frågan sedan ska tas upp i ledningsgruppsmötet den 11 juni.