Till innehåll på sidan

Nästan 250 anställda deltog på EECS Digital Day 2020

Publicerad 2020-06-10

Prisutdelning, forskarseminarier, yoga, sång och konst var några av programpunkterna på skolans allra första digitala sommarfest. Eventet gick av stapeln 9 juni och nästan 250 av skolans anställda zoomade in. Titta på den korta summeringen här ovanför!

Tillsammans firade skolan en intensiv och framgångsrik termin. Skolchef Jens Zander  höll ett tal om den annorlunda vårterminen, öppningen till hösten och tackade alla anställda för ett bra och hårt arbete.

Efter talet avslöjade vice skolchef Ann Lantz  vinnarna av Årets EECS-pris. Priset gick till kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion, som leds av universitetsadjunkt Dena Hussain  och VIC:s projektledare Björn Thuresson , med motiveringen:

Kursen DD1393 Mjukvarukonstruktion, som leds av Dena Hussain och Björn Thuresson, erhåller priset för sin förmåga att skapa samverkan mellan svenska organisationer och studenter, genom att få studenterna att lösa verkliga problem i projekt som tillhandahålls av organisationerna. Projekten har, tillsammans med gästföreläsningar och mentorskap, förbättrat skolans kontaktnät avsevärt. Att många framgångsrika projekt rapporterats i svenska nyheter har också på ett betydande sätt uppmärksammat skolans utbildningsverksamhet.

Årets EECS-pris 2020

En blandning av seminarier

Under STAGExEECS Goes Digital pratade universitetslektorerna Bob Sturm  och Niclas Roxhed  om sin respektive forskning. Bob presenterade forskningsprojektet The MUSAiC project som kommer att utveckla och studera effekterna av artificiell intelligens på musik. Han bjöd också på ett uppskattat framförande av AI-genererad folkmusik.

Niclas pratade om hur en förenklad biologisk provtagning och administration av läkemedel kan främja både patienter och hälsa. Han talade också om KTH:s projekt med att skicka ut coronavirus-antikroppstester som tidigare i vår skickades till 1 000 slumpmässigt utvalda invånare i Stockholm.

Under Social Distancing Goes Social Happening bjöd professor Benoit Baudry  på en mjukvarukonstutställning, medan HR-handläggaren Petra Persson  guidade deltagarna genom ett avslappnande yogapass. IT-samordnaren Fredrik Liljeblad  tog oss på en guidad konst- och arkitekturrunda på KTH och universitetslektor Leif Handberg  presenterade den ikoniska R1:ans spännande historia.

Professor Hans-Peter Nee  rundade av eventet med ett framförande av den vackra sommarpsalmen En vänlig grönskas rika dräkt.