Till innehåll på sidan

Nominera till Årets EECS-pris 2020 - ”Årets impact-kurs”

Nominera till Årets EECS-pris senast 8 maj

Publicerad 2020-04-08

Årets EECS-person blir Årets EECS-pris.

 Årets EECS-person har varit ett pris som syftar till att uppmärksamma personer som gjort särskilda insatser för EECS-skolan. För att bredda möjligheterna att dela ut priset till andra förtjänstfulla insatser än enskilda person, t.ex. grupper, projekt, kurser, evenemang etc, har vi från och med i år ändrat reglerna för priset. Årets EECS-person byter därför namn till Årets EECS-pris. Reglerna föreskriver att vi varje år kan ha ett specifikt tema för priset.

I år kommer temat för priset vara ”Årets impact-kurs”. Priset ska gå till en kurs på kandidat- eller masternivå som:

  • genom att ha involverat organisationer utanför akademin i kursen har gjort impact i samhället och/eller
  • medverkat till att förbättra EECS-skolans externa relationer och synliggjort vårt arbete. Detta kan ha skett t.ex. i projekt, med gästföreläsningar eller mentorer.

Inkomna nomineringar kommer att granskas och rangordnas av skolans impactansvariga Robert Lagerström, och Wouter van der Wijngaart. Beslut fattas efter diskussion i skolchefsgruppen.

Kommentar från initiativtagaren till priset, Robert Lagerström, universitetslektor på avdelningen för nätverk och systemteknik:

– För mig har det varit viktigt att bredda priset så att det inte enbart gäller enskilda personer och deras framgångar utan även att priset ska kunna lyfta fram kurser eller konstellationer som gjort stora insatser för skolan. Vi har många fantastiska initiativ som förtjänar att prisas och på så sätt visas upp och fungera som inspiration för andra. Själv skulle jag vilja att fler fick upp ögonen för att använda icke-akademiska organisationer i sina kurser, t.ex. i projektarbeten, med gästföreläsningar, mentorer, eller praktik. Både för att ge studenterna en rättvis bild av verkligenheten utanför KTH, men först och främst för att samverka och göra skillnad i samhället. Jag hoppas vi får in många nomineringar i denna kategori i år.

Utmärkelsen delas ut och uppmärksammas på skolavslutningen, inklusive ett anförande av en lärare i den vinnande kursen. Vinnaren/vinnarna kommuniceras i pEECS den 11 juni samt på nyhetssida med motivering.

Övriga kriterier för priset går att läsa i skolchefsbeslutet J-2020-754 eller på webbsidan:

Nominera till Årets EECS-pris senast 8 maj. Förslag skickas i formuläret nedan.

I din nominering, ange:

  • Namn på kurs
  • Namn på ansvarig/ansvariga
  • Motivering