Ny PPT-presentation om skolan

Publicerad 2019-05-09

Nu finns en ny PowerPoint-presentation om skolan tillgänglig på våra internsidor. Presentationen finns på både svenska och engelska.

En nyframtagen PowerPoint-presentation om skolan finns publicerad på våra internsidor. Den beskriver skolans verksamhet och grundar sig i den folder som togs fram tidigare i år. Presentationen riktar sig främst mot externa målgrupper.

Presentationen kan ses som en grund och man på flera sätt kan anpassa innehållet för att passa sammanhanget och publiken. Instruktioner och information om det finns i kommentarsfältet under själva sliden. Den finns också kortversioner på båda språken som kan vara användbara i de fall man bara behöver ett par slides om skolans verksamhet. 

PPT-presentationer om EECS

Kontakt