Till innehåll på sidan

Nytt EECS-informationsmaterial

Publicerad 2019-08-26

Nu finns en tryckt informationsfolder om elektroteknik och datavetenskap på KTH. Foldern är på engelska, men finns i PDF-format på både svenska och engelska. Inom kort kommer också en ny PowerPoint-presentation av skolan som utgår från foldern.

Vad innehåller den?

Foldern beskriver på ett övergripande sätt verksamheten på skolan för elektroteknik och datavetenskap utifrån områdena utbildning, forskning, samverkan och samhällspåverkan. Till varje område finns exempel på vad som görs inom just det området, exempelvis ett forskningsprojekt eller en uppdragsutbildning som ges på skolan.

Vem ska läsa?

Trycksaken riktar sig mot personer utanför KTH och ska främst användas vid konferenser, när besökare kommer till KTH, när man besöker externa parter, deltar vid externa evenemang utanför KTH eller liknande situationer.

Vart finns den?

Foldern har skickats ut i ett begränsat antal till samtliga av skolans avdelningar. Fler exemplar finns i ditt närmsta servicecenter.

På EECS interna sidor finns folder digitalt på båda språken.

Foldern i PDF-format

Behöver du göra en stor beställning?

Om du har behov av att beställa ett större antal folders, exempelvis till en konferens, måste du beställa dem i förväg. 

Formulär för beställning av skolfolder

Kontakt

Frågor om skolans presentationsmaterial kan ställas till Johanna Järnfeldt, enhetschef för kommunikation.