Till innehåll på sidan

Öppet zoom-möte om utbyggt basår/termin

Publicerad 2020-04-28

KTH kommer hålla ett öppet informationsmöte om hur vi tillsammans kan lösa uppdraget med utökad behörighetsgivande utbildning. Mötet hålls via Zoom onsdag 29 april, kl. 12-13. Välkommen!

KTH står inför en stor utmaning redan till hösten. Det handlar om att realisera det uppdrag som regeringen lägger på KTH i form av att kraftigt utöka antalet nybörjare på behörighetsgivande utbildning (basår och bastermin). Regeringens uppdrag omfattar ytterligare 700 nybörjare på teknisk basutbildning redan till höstterminen 2020. Detta kommer att kräva personella resurser från KTH:s samtliga skolor, även de som i dagsläget inte ger basåret/terminen.

KTH kommer att åstadkomma detta delvis genom att anta fler studenter på de befintliga behörighetsgivande utbildningarna, men främst genom att satsa på att vidareutveckla motsvarande program byggt på blended learning, dvs. med en stor del av utbildningen per distans.

Sebastiaan Meijer, vice skolchef vid CBH, har fått i uppdrag att leda detta samarbetsprojekt. Han kommer att hålla ett Zoom-möte onsdag 29 april kl.12.00 – 13.00 för att informera om det tänkta upplägget.

Länk till Zoom: kth-se.zoom.us/j/64098514806

Bakgrund

Med anledning av Covid-19-pandemin och dess förmodade följdverkningar i form av ökad arbetslöshet har regeringen givit bl.a. KTH i uppdrag att möjliggöra för en större andel personer att omskola sig. Det första steget i detta blir att se till att fler är behöriga att söka till de olika ingenjörsutbildningarna, vilket ska möjliggöras genom en kraftig utökning av antalet platser på de behörighetsgivande utbildningarna Tekniskt basår och Teknisk bastermin under de kommande två åren, med början redan ht2020.