Till innehåll på sidan

Rapport från stormötet

Publicerad 2020-04-29

På stormötet för all EECS-personal den 27 april pratade skolans ledning och representanter från verksamheten om senaste nytt på skolan och KTH. Vill du återuppleva mötet eller kunde du inte vara med på plats? Nu finns både videoinspelningen, svaren från omröstningen och presentationerna tillgängliga.

Runt 250 EECS-medarbetare samlades på det digitala stormötet där skolchef Jens Zander talade om senaste nytt från skolan och kommenterade den nuvarande situationen med coronaviruset. Övriga talare var vice skolchef Ann Lantz, vice avdelningschef Wouter Metsola van der Wijngaart och universitetslektor Robert Lagerström. Vice skolchef Lars Nordström samlade in deltagarnas frågor till ledningen via chatten som de fick besvara i en frågestund. Avslutningsvis fick mötesdeltagarna svara på tre enkätfrågor, svaren presenteras nedan.

Mötets agenda

  • EECS-nyheter och kommentarer angående COVID-19 – skolchef Jens Zander
  • Hösten 2020 ur ett GRU-perspektiv – vice skolchef Ann Lantz
  • Könsbalansinitiativ – vice avdelningschef Wouter Metsola van der Wijngaart
  • Årets EECS-pris – universitetslektor Robert Lagerström
  • Avslutande frågor från publiken
  • Tack för att du deltog – skolchef Jens Zander
  • 13.00 Mötet avslutas och chatten stängs

Svar på frågorna som ställdes till mötets deltagare

Totalt svarade 214 personer på frågorna.

A. Hur mycket har Covid-19 stört ditt yrkesliv?

1. Helt och hållet: 2 %

2. Jag klarar mig, men det är svårt ibland: 40 %

3. Ok: 32 % 

4. Bättre än ok: 21 %

5. Ingen skillnad: 5 %

B. Hur fungerar det för dig att arbeta hemifrån?

1. Inte alls: 3 %

2. Jag klarar mig, men det är svårt ibland: 31 %

3. Ok: 31 %

4. Bättre än ok: 30 %

5. Ingen skillnad: 5 %

C. Hur var mötet enligt din åsikt?

1. Inte alls relevant för mig: 2 %

2. Varken gillade eller inte: 5 %

3. Ok, jag fick höra några nya saker: 40 %

4. Bra: 40 %

5. Mycket bra: 12 %

D. Hur ofta ska vi arrangera stormötena?

1. Aldrig: 0 %

2. Sällan, bara vid behov: 7 %

3. En gång om året: 3 %

4. En gång per termin: 64 %

5. Varje månad: 25 %

Frågor och presentation

Har du några frågor om mötet och dess innehåll? Hör i så fall av dig till kommunikationsenheten så tar vi det vidare till ledningen. 

Kommunikationsenhetens funktionslåda

Stormötets presentation (pdf 3,5 MB)