Rektorn besöker EECS

Publicerad 2019-02-25

Den 7 mars kommer KTH:s rektor Sigbritt Karlsson att besöka EECS. På agendan står bland annat att få fördjupad inblick i framtidens energisystem, lyssna på "själlös" musik, träffa robotar och åka till rymden.

Under dagen visar tre avdelningar exempel på den senaste forskningen inom sina områden. Tal, musik och hörsel (TMH) inleder med att demonstrera och presentera projekten "Deep learning for conversational speech synthesis", "Face-to-face interaction with a social robot" samt "Machine learning for folk music".

Elkraftteknik (EPE) kommer därefter att presentera projekten "Full-scale prototype of a new submodule for future modular multilevel converters" och "Modular Multilevel Converter Prototype". Slutligen är det avdelningen Rymd- och plasmafysik (SPP) som ger en fördjupad inblick i projekten "Electric fields measured in space" och "Presentation av studentsatelliten MIST".

Efter de tre avdelningarnas presentationer kommer rektorn att delta i ett rundabordssamtal med skolchefsgruppen. 

Rundabordssamtal

Från EECS:
Jens Zander , skolchef
Christina Zander , administrativ chef
Ann Lantz , vice skolchef med ansvar för grundutbildning, grundutbildningsansvarig
Lars Nordström , vice skolchef med ansvar för fakultetsutveckling och rekrytering
Hans Edin , prefekt för institutionen Energi och elektroteknik (EEE)
Hedvig Kjellström , prefekt för institutionen Intelligenta system (IS)
Thomas Sjöland , prefekt för institutionen Datavetenskap (CS)

Agenda:
Fortsatt omorganisation av EECS
Programstrukturreform