Till innehåll på sidan

SE UPPDATERAD NYHET 21/3 för ytterligare information - Val till skolans strategiska råd 

Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Publicerad 2018-02-27

Strategiska rådet består förutom av skolchef och vice-skolchefer av fyra lärar-/forskarrepresentanter, en representant för teknisk/administrativ personal, tre externa representanter samt tre representanter för det studerande. Skolchef är ordförande i rådet. De externa representanterna utses av skolchef i samråd med ledningsgrupp. Studeranderepresentanterna utses av THS. Övriga representanter utses genom val enligt proceduren nedan.

Tidsplan

Datum   Händelse

1-16

mars

Nominering av kandidater (lärar-/forskarrepresentanter, teknisk/administrativ personal)

19–20

mars

Kontroll av att samtliga nominerade är valbara och beredda att ta på sig uppdraget

20

mars

Nominerade och valbara kandidater publiceras

21-23

mars

Elektroniskt val genomförs. Samtliga röstberättigade får onsdagen den 21:e mars e-post med instruktion om hur man röstar.

26

mars

Valresultatet anslås omgående på skolans hemsida efter röstsammanräkningen, senast kl 12:00.

Vilka är röstberättigade och valbara?

Lärar- och forskarrepresentanter

Röstberättigad och valbar är person som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande som löper på minst två år och minst halvtidstjänstgöring inom följande kategorier:

 • Den som är anställd som professor vid KTH
 • Den som innehar annan läraranställning vid KTH, för vilken krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, eller
 • Den som är anställd som adjunkt eller forskare

Teknisk/administrativ personal

Röstberättigad och valbar är person som innehar eller uppehåller anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande som löper på minst två år och minst halvtidstjänstgöring anställd som administratör, tekniker eller ingenjör/forskningsingenjör.

Vilka är inte valbara?

Person som har uppdrag som linjechef inom skolan eller uppdrag som ledamot i beslutande organ tillhörande linjeorganisationen.

Valet delas in i följande valkretsar

 1. Elektroteknik (lärare/forskare vid avdelningarna EPE, ETK, SPP, FPP, ELE, MST samt vid Electrumlaboratoriet )
 2. Systemteknik (lärare/forskare vid avdelningarna COS, ISE, NSE, ACL, RPL, TMH)
 3. Datavetenskap (lärare/forskare vid CST, TCS, MID, SCS samt vid PDC)
 4. Tekniskt/administrativ personal

Valkrets 1-3

 • Varje röstberättigad person har möjlighet att rösta på upp till två kandidater ur sin valkrets.
 • De kandidater som får flest röster ur resp valkrets tar en plats i rådet = 3 lärarrepresentanter.
 • Fjärde platsen går till den kandidat som fått näst flest röster oavsett valkrets.
 • Vid lika röstetal kommer lottning att ske.

Valkrets 4

 • Varje röstberättigad person har möjlighet att rösta på en kandidat ur sin valkrets.
 • Den kandidat som får flest röster ur respektive valkrets tar plats i rådet. Vid lika röstetal kommer lottning att ske.

Nomineringsförfarande

Behörig att nominera är samma personer som är röstberättigade och valbara. Behöriga kan endast nominera personer inom sin egen valkrets. De nominerade behöver inte vara tillfrågade. Nomineringar sker via utskickad enkät senast den 16 mars.

Valförättare och kontakt

Vänligen använd den för valet framtagna adressen val@eecs.kth.se .