Till innehåll på sidan

SJTU-KTH Samverkansbidrag för forskning och utbildning 2019

Ansökan är öppen

Publicerad 2018-11-12

Syftet med finansieringsbidragen är att ytterligare främja gemensamma forsknings- och utbildningssamarbeten mellan Shanghai Jiao Tong University (SJTU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Mer information och blanketter för ansökan återfinns på den engelskspråkiga sidan (länk uppe till höger i artikeln).