Till innehåll på sidan

Summering av personalmötet (AEM)

7 oktober

Fotograf: Susanne Kronholm
Publicerad 2021-10-13

Här är en summering av personalmötet (AEM) med Sonja Berlijn där hon bland annat delade resultat från medarbetarundersökningen, påminde om skolans avtalsrutin och berättade om vad som görs inom grundutbildning.

Sonja inledde med sitt stående ämne Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) där hon påpekade hur viktigt det är att vi anmäler incidenter eftersom vi lär av oss dessa. Hon påminde också om att vi ska lägga in kontaktuppgifter i HR+ till vår närmast anhörig.

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Tillbud, risk och arbetsskada

Resultat från medarbetarundersökningen

Sonja delade också fler resultat från medarbetarundersökningen som gjordes innan sommaren. Den visar på flera positiva aspekter gällande vår arbetsmiljö som exempelvis personlig utveckling och ledningskvalitet.

Den visar bland annat också att 15 procent av våra anställda utsätts för ett beteende som inte överensstämmer med vår uppförandekod. Sonja poängterade att EECS har nolltolerans mot alla former av trakasserier och att åtgärder kan förväntas på alla nivåer. Hon uppmanade att anmäla allt olämpligt beteende till sin närmsta chef, HR eller ett skyddsombud. Detta gäller både om du utsätts och om du ser att någon annan utsätts.

Vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Sjukfrånvaro och incidenter

Under tredje kvartalet (Q3) sjukskrev sig totalt 1,9 procent av skolans anställda. Jämfört med 2 procent i Q2 och 1,9 i Q1.

Sonja delade även siffror som visar att det är flest sjukskrivningar bland teknisk och administrativ personal, jämfört med lärare, doktorander och forskare.

Under Q3 har det rapporterats in två incidenter och 1 risk.

Se fler siffror gällande sjukfrånvaro och incidenter i presentationsmaterialet (pdf 2,5 MB) .

Vårt uppdrag

Sonja pratade också kort om skolans uppdrag, vilket är att:

  • Vi utbildar framtidens ingenjörer och forskare.
  • Det vi forskar på har en signifikant betydelse.
  • Vi samverkar för att säkerställa impact.

Avtalsrutin

Sonja påminde om skolans avtalsrutin som är att alla avtal ska gå via vår avtalskoordinator som är första länken till avdelningen för forskningsstöd (RSO).

Om EECS avtalsrutin

Intervju med EECS avtalskoordinator Hanna Holmström

Val till skolkollegiet

Sonja påminde också om det stundande valet till skolkollegiet och att man ska nominera sig innan den 21 oktober.

Se vem som är valbar och hur du nominerar dig

Fakultetsrekrytering och befordringar

Sonja lyfte nya rekryteringar och befordringar inom skolans fakultet.

Se vilka som blivit docent, biträdande lektor, lektor och professor i presentationsmaterialet (pdf 2,5 MB) .

Stort grattis och välkomna till EECS!

Uppdateringar inom EECS grundutbildning

Sonja berättade vad som händer inom skolans grundutbildning under hösten. Bland annat intervjuar Kvalitetssamordnarna KTH:s grundutbildningsansvarige om hur dekanus och pro-dekanus hanterar återkoppling inom skolornas kvalitetscykel.

Läs mer om vad som görs i presentationsmaterialet (pdf 2,5 MB) .

Evenemang på EECS

Avslutningsvis berättade Sonja om Exjobbsmässan, skolans flaggskeppsevent. Det gick av stapeln den 13 oktober i Electrum, Kista.

Om Exjobbsmässan

Sonja bad oss också spara datumet till vår vinterkonferens den 9 december. Mer information om denna kommer.

Frågor och svar

Det kom in en del frågor under mötet, bland annat en om doktorander och den nya migrationslagstiftningen som ändrades den 20 juli i år. Här svarade Sonja att KTH:s ledning är väl medvetna om lagändringen och planerar att göra en konsekvensanalys. Sonja nämnde även att det kan finns lösningar, med bland annat referens till den här artikeln från Lunds universitet

Studera och forska i Sverige (Migrationsverket)

En annan fråga gällde distansavtalet och när i tiden det kan bli aktuellt. Sonja svarade att det är en pågående diskussion, men att det kommer bli aktuellt för hela skolan tidigast i april. Främst på grund av medarbetarundersökning som visar att vi har utmaningar såsom mobbing att arbeta vidare med. Sonja refererade även till lokalprojektet som berör hela KTH de kommande åren, där vi redan 2022 ska minska kostnaderna med 10 procent. 

En fråga handlade om hur ser Sonja på RAE-rapporten. Här kunde inte skolchefen svara då hon inte varit med i arbetet och fått se rapporten, så den frågan parkerades.