Till innehåll på sidan

Underskrift av dokument i pandemitider

Publicerad 2020-03-23

Med anledning av den rådande pandemin, där många medarbetare arbetar hemma for att minimera smittspridning av covid-19, ändras nu rutinerna tillfälligt gällande underskrifter av internt upprättade beslut, avtal eller underlag.

Beslutat av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.


Underskrifter i pandemitider (pdf 63 kB)