Till innehåll på sidan

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen – röstlängder

Publicerad 2020-01-08

Tre nya lärarledamöter ska väljas till universitetsstyrelsen för mandatperioden 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Innan valet genomförs ska en lista på vilka som är röstberättigade granskas och fastställas. Här publiceras en lista med röstberättigade personer (röstlängder). Listan hålls tillgänglig fram till 21 januari. Detta för att de som vill, ska själva kunna kontrollera vilka som finns med på listan och framföra synpunkter. Efter den 21 januari fastställs listan på röstlängder av skolchef. Synpunkter på listan mailas senast 21/1 till elinabj@kth.se

EECS Röstberättigade till universitetsstyrelsen 20200103 (pdf 467 kB)

Mer information om valet finns på KTH-webben: intra.kth.se/aktuellt/nyheter/val-av-ledamoter-i-universitetsstyrelsen-utsedda-av-lararna-1.937100

Intervju med Anna-Karin Tornberg avgående lärarrepresentant: intra.kth.se/aktuellt/nyheter/styrelseuppdraget-ger-goda-kunskaper-om-kth-1.939759