Till innehåll på sidan

Val till fakultetsrådet på KTH – röstlängd

Publicerad 2019-01-31

Ett nytt fakultetsråd för perioden juli 2019-juni 2023, inklusive dekanus och prodekanus, ska utses i april 2019 genom val bland KTH:s lärare.

Här publiceras nu en lista med röstberättigade personer (röstlängder) för granskning på skolan. Listan hålls tillgänglig i två veckor mellan 31 januari – 13 februari. Detta för att de lärare och forskare som vill, ska själva kunna kontrollera vilka som finns med i listan och kunna framföra synpunkter.

Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  • Anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
  • Anställd som biträdande lektor
  • Anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

KTH fakultetsråd – röstlängd (pdf 96 kB)