Varning för utpressningsmail – kontakta IT vid behov

Publicerad 2018-12-18

Flera mottagare har på senare tid fått hotfulla mejl med utpressningsförsök samt bombhot.

Om du får ett hotfullt meddelande

Läs mer om utpressningsmejl på KTH:s intranät.

Till sidans topp