Till innehåll på sidan

Verksamhetsstödet i sommar

Hur du får hjälp med ditt ärende under juni, juli och augusti.

Foto: Niklas Veenhuis på Unsplash
Publicerad 2021-06-09

Under sommaren finns personal på plats, men i en begränsad omfattning. Öppettiderna i servicecenter ser annorlunda ut och svarstiderna kan bli något längre.

Verksamhetsstödets enheter

Enheterna kan nås via funktionsadresserna men med fördröjd svarstid.

Till funktionsadresserna

Avvikelser

  • Utbildningskansliet ärendeingång för lärare, education-support , är stängd under veckorna 29–30.
  • HR-enheten inte är bemannad under v. 31, 2–6 augusti.

Servicecenters öppettider

Vecka 27 till vecka 31 (5 juli–6 augusti) har Servicecenters receptioner på Borggården, Electrum och Q stängt. Medarbetare finns dock på plats i lokalerna och ”back office” under kontorstid och kan kontaktas via Servicecenters funktionsadress eller på telefon 08-790 40 00 under hela sommaren. Frukt- och mjölkleveranser upphör veckorna 26–32 (28 juni–13 augusti).

Skicka mejl till Servicecenter

Övriga tjänster – basservice

  • Fakturor kommer hanteras som vanligt. Om du brukar hantera fakturor och inköp är det viktigt att du aktiverar din ersättare innan semestern.
  • Postrundan sker en gång om dagen både på KTH campus och i Electrum.
  • Personal finns på plats och kan ta emot paket och bud. Budfirman får ringa på telefonnummer som anslås på entrédörrarna.
  • Accesser, bud- och enkla cateringbeställningar utförs hela sommaren i mån av att leverantörerna håller öppet.

Inköp under sommaren

Under vecka 25–32 kommer vi inte kunna påbörja några direktupphandlingar på grund av semester.

Mindre inköp via Wisum kommer vi kunna hjälpa till med, men med längre svarstider än vanligt.

Rekryteringssystemet stängt

Rekryteringssystemet Varbi är stängt för publiceringar av nya annonser eller förlängningar av pågående rekryteringar mellan den 14 juli och den 4 augusti. Sista dag för begäran av publicering är måndag den 12 juli. Tänk på att även förlänga eventuella annonser som går ut under den tiden senast den 12 juli. Alla andra funktioner fungerar som vanligt.

För att säkerställa att annonser publiceras och förlängs i tid, skicka in begäran om publicering minst 3 arbetsdagar i förväg. Alla annonser hanteras i den ordning de kommer in och så snabbt som möjligt. Vid förlängning av annons uppge att det är en förlängning i kommentarsfältet.

Rekryteringsannonser kommer ha sommarstängt 14 juli – 4 augusti

IT-stöd och inköp av IT-utrustning

Campus Valhallavägen:

  • Öppet och tillgängligt hela sommaren, dock med något lägre servicenivå på grund av lägre bemanning.

Campus Kista:

  • Öppet och tillgängligt hela sommaren, dock med något lägre bemanning på plats.

pEECS sommaruppehåll 24 juni – 19 augusti

Nyhetsbrevet pEECS gör sommaruppehåll där det sista utskicket innan sommaren skickas ut den 24 juni och det första den 19 augusti.

Tips till nyhetsbrevet pEECS

Signatur från skolchef under semestertiden

Mellan vecka 26–32 går skolkansliet på semester, det innebär att svar och underskrifter kan komma att dröja. Vi ber er att ha överseende med detta och kommer i möjligaste mån lösa de ärenden som kommer in.

Ärenden skickas som vanligt elektroniskt till skolchef  (inklusive försättsbladet ). Originaldokument som skickas med internpost kan inte garanteras en omedelbar signatur. Varje vecka har en skolchef skolchefsjour vilket innebär att det är denne som hanterar ärendena.

Avtal som behöver granskas och undertecknas av RSO före och under sommaren

Under sommaren är avdelningen för forskningsstöd (RSO) inte fullt bemannat på grund av semestertider. Ärendehanteringen kan därför komma att ta längre tid. Redan inkomna och pågående ärenden kommer att prioriteras. Hantering av övriga ärenden kommer att påbörjas under sommaren om de av skolledningen bekräftats vara brådskande eller är ett så kallat PRIO-ärende.

Koda om telefonen

För att kunna ge bästa möjliga service till dem som ringer direkt på era anknytningar, så ber KTH växel alla att koda era telefoner när ni inte har möjlighet att svara.

Koda om telefonen