Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Impact

KTH bidrar till det omgivande samhället genom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs här. För att hitta metoder för mätning av vårt bidrag till och påverkan på samhället startade KTH 2012 arbetet med impact.

KTH-projektet "Impact 3C" har pågått sedan 2015 och genomförs med stöd av Vinnova. Målet med arbetet är att få fram underlag och rekommendationer för hur KTH ska beskriva sin roll i samhället mer fullständigt, förbättra kartläggningen av effekterna och bättre identifiera utvecklingsområden inom impact i framtiden.

Projektet leds av en projektledare som tillsammans med utsedda Impact-ansvariga på varje skola driver arbetet framåt. I projektet ser man bland annat över möjligheten att införa ett gemensamt system för riktlinjer och mätning, "KTH pathway to Impact". Ordet impact definieras som en effekt, förändring eller fördel för ekonomin, samhället, kulturen, policys eller tjänster, hälsa, miljö eller livskvalité, bortom akademin.

Aktiviteter inom impact

KTH har en övergripande strategi för arbetet med impact.

Under 2018-19 togs en lokal plan för skolan fram, i vilken egna aktiviteter och strategier kommer att redogöras. 

På skolan för elektro- och systemteknik gavs under hösten/vintern 2017 en kurs i ämnet impact för doktorander. I kursen "From Research to Impact" fanns föreläsare från skolan fakultet samt representanter från KTH:s kommunikationsenhet och KTH Innovation. Kursen har getts återkommande under sedan 2018. Besök kursens webb för mer information om innehåll och planerad kursstart.

Kurswebb

Kontakt

På skolan för elektroteknik och datavetenskap finns två impact-ansvariga samt en kommunikatör som arbetar med projektet.

Impact-ansvariga

Kommunikatör