Till innehåll på sidan

Delegations- och arbetsordning

Skolchefen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Delegations- och arbetsordning Skolan för elektroteknik och datavetenskap (pdf 415 kB)

Utökad möjlighet till vidaredelegering

Skolchefen vid EECS har erhållit utökade möjligheter till vidaredelegering enligt nedan beslut. 

V-2020-0789 (pdf 584 kB)
Vidaredelegationen behandlar beslut om anställning av personal och beslut om inköp och upphandling mm. Giltigt till och med 31 december 2022.

V-2020-0790 (pdf 344 kB)

Vidaredelegationen behandlar frågor om att teckna avtal om forskningsbidrag/mottagande av forskningsbidrag, teckna avtal om uppdragsforskning och underteckna ansökan och/eller stödjebrev om forskningsbidrag. Giltigt till och med 31 december 2022.