Till innehåll på sidan

Utvecklingsplan

Här hittar du EECS fastställda utvecklingsplan för perioden 2018-2023.
I denna utvecklingsplan beskrivs riktningen för skolan under den kommande sexårsperioden (2018–2023). Till planen kopplas även verksamhetsplaner där aktiviteter och mål formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.