Till innehåll på sidan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 2021 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes 2018.

EECS verksamhetsplan

Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2021, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits.

EECS verksamhetsplan 2021 (pdf 897 kB)

Appendix

Appendix 1 VS verksamhetsplan (pdf 527 kB)

Appendix 2 Arbetsmiljöplan inkl JML (xlsx 57 kB)

Appendix 3 MHU (xlsx 30 kB)

Appendix 4 Impact plan (pdf 700 kB)

KTH:s verksamhetsplan

KTH:s verksamhetsplan  är rektors operativa dokument för tilldelning av medel och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.